AktualnościPolecane

Fazy rozwojowe rzepaku ozimego w skali BBCH

Skala BBCH została opracowana dla wielu gatunków roślin jedno- i dwuliściennych i wykorzystuje system kodu dziesiętnego, który dzieli się na zasadnicze i drugorzędne fazy rozwoju.

Pierwsza cyfra kodu od 0 do 9 określa makrostadium fenologiczne rośliny, a druga jej mikrostadium (również od 0 do 9).

Klucz BBCH pomija w rzepaku czwartą fazę rozwojową. Brak ciągłości cyfrowej w oznaczeniach poszczególnych faz rozwojowych wynika stąd, że kod BBCH jest uniwersalny dla wszystkich roślin, a wiele z nich, zwłaszcza jednoliścienne, przechodzą fazy rozwojowe niewystępujące u gatunków dwuliściennych.  Znajomość klucza ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochrony rzepaku przed chwastami, chorobami i szkodnikami, a także racjonalizację zabiegów agrotechnicznych na plantacjach.

BBCH 0 – Kiełkowanie i wschody

BBCH 00 nasiona suche
BBCH 01 pęcznienie nasion|
BBCH 02 przemiany substancji zapasowych w nasieniu
BBCH 03 ukazanie się korzonka zarodkowego
BBCH 04  formowanie przez zarodek łodyżki podliścieniowej (hypokotylu)
BBCH 05 łodyżka podliścieniowa pojawia się nad powierzchnią gleby w postaci zagiętego kolanka
BBCH 06 prostowanie kolanka nad ziemią i rozwój liścieni (początek wschodów)
BBCH 07–09 wzrost liścieni

 

BBCH 1 – Formowanie i rozwój rozety liściowej

BBCH 10 liścienie całkowicie rozwinięte, między nimi pojawia się ogonek pierwszego liścia
BBCH 11 faza 2. liścia
BBCH 12 faza 3 liści
BBCH 13 faza 4 liści
BBCH 14–18 faza kolejnych liści
BBCH 19 ponad 9 liści w rozecie

 

BBCH 2 – Okres zimowego spoczynku roślin

BBCH 20 zakończenie wzrostu roślin i tworzenia nowych liści
BBCH 21 przedzimie
BBCH 23 pełnia zimy
BBCH 26 po zimie
BBCH 27 zaranie wiosny
BBCH 29 przedwiośnie

 

BBCH 3 – Formowanie i wzrost pędu głównego

BBCH 30 ruszenie wegetacji wiosennej
BBCH 31 odtwarzanie przemarzniętej rozety
BBCH 32 początek wydłużania pędu głównego
BBCH 33 widoczne 1. międzywęźle
BBCH 34 widoczne 2. międzywęźle
BBCH 35 widoczne 3. międzywęźle
BBCH 36–38 widoczne kolejne międzywęźla
BBCH 39 widoczne 7 i więcej międzywęźli

 

BBCH 5 – Pąkowanie

BBCH 50 pąki kwiatowe zamknięte w liściach
BBCH 51 zielony pąk (pąki kwiatowe widoczne z góry)
BBCH 52 pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści
BBCH 53 pąki kwiatowe rozwinięte nad najmłodszymi liśćmi
BBCH 54 pąki kwiatowe na pędzie głównym całkowicie wyodrębnione z okrywy liściowej
BBCH 55–58 pąki kwiatowe na kolejnych rozgałęzieniach bocznych całkowicie wyodrębnione z okrywy liściowej
BBCH 59 żółty pąk (widoczne pierwsze płatki w pąkach pędu głównego)

 

BBCH 6 – Kwitnienie

BBCH 60 otwarte pierwsze kwiaty
BBCH 61 początek kwitnienia (otwartych 10% kwiatów w kwiatostanie głównym)
BBCH 62 otwartych 20% kwiatów w kwiatostanie głównym
BBCH 63 otwartych 30% kwiatów w kwiatostanie głównym
BBCH 64 otwartych 40% kwiatów w kwiatostanie głównym
BBCH 65 pełnia kwitnienia: otwartych 50% kwiatów w kwiatostanie głównym, starsze płatki opadają
BBCH 66–67 końcowa faza kwitnienia
BBCH 68 przekwitanie (większość płatków kwiatowych opadła)
BBCH 69 pojedyncze rośliny kończą kwitnienie – dokwitanie

 

BBCH 7 – Formowanie i rozwój łuszczyn

BBCH 71 około 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość
BBCH 72 około 20% łuszczyn osiągnęło typową wielkość
BBCH 73 około 30% łuszczyn osiągnęło typową wielkość
BBCH 74 około 40% łuszczyn osiągnęło typową wielkość
BBCH 75 około 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość
BBCH 76 około 60% łuszczyn osiągnęło typową wielkość
BBCH 77 około 70% łuszczyn osiągnęło typową wielkość
BBCH 78 około 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość
BBCH 79 prawie wszystkie łuszczyny osiągnęły typową wielkość

 

BBCH 8 – Wzrost i dojrzewanie nasion

BBCH 81 około 10% łuszczyn zawiera nasiona brązowe
BBCH 82 około 20% łuszczyn zawiera nasiona brązowe
BBCH 83 około 30% łuszczyn zawiera nasiona brązowe
BBCH 84 około 40% łuszczyn zawiera nasiona brązowe
BBCH 85 około 50% łuszczyn zawiera nasiona brązowe
BBCH 86 około 60% łuszczyn zawiera nasiona brązowe
BBCH 87 około 70% łuszczyn zawiera nasiona brązowe
BBCH 88 około 90% łuszczyn zawiera nasiona brązowe
BBCH 89 dojrzałość pełna (nasiona we wszystkich prawie łuszczynach brązowoczarne i twarde)

 

BBCH 9 – Zamieranie roślin

BBCH 90–97 rośliny stopniowo zamierają i zasychają
BBCH 98 obumarłe rośliny czernieją
BBCH 99 okres spoczynku zebranych nasion

Opracowanie – na podstawie: „Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla producentów”, IOR, Poznań

X