AktualnościOchronaPolecane

Gnatarz rzepakowiec – pierwsze gąsienice na rzepaku (komunikat IOR)

Fot. Rapool

Na roślinach rzepaku w miejscowości Winna Góra zaobserwowano gąsienice gnatarza rzepakowca. Żerowanie starszych gąsienic na górnej stronie liści może prowadzić do całkowitych gołożerów.

Fot. Rapool

Zabieg insektycydowy należy wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości ( w okresie wschodów – 1 larwa na roślinę). Zaobserwowano również liczne chrząszcze pchełki rzepakowej. W żółtych naczyniach odłowiono dużą liczbę muchówek śmietki kapuścianej.

Gnatarz rzepakowiec rozwija dwa pokolenia w roku. Drugie pokolenie bywa niepełne lub niekiedy w ogóle się nie pojawia. W sprzyjających warunkach, podczas ciepłej i suchej pogody może wystąpić trzecie pokolenie. Stadium zimującym są dorosłe larwy pozostające w ziemnym kokonie. Larwy przepoczwarczają się wiosną, a wylot owadów dorosłych odbywa się w maju i czerwcu. Samice składają jaja pojedynczo, wzdłuż nerwów. Jedna samica składa od 200 do 300 jaj. Larwy żerują ok. 3–4 tygodni, następnie schodzą do gleby, gdzie część z nich przepoczwarcza się, dając początek drugiemu pokoleniu, a reszta pozostaje w glebie na zimowanie. Wylot drugiego pokolenia następuje na przełomie lipca i sierpnia. Po zakończeniu żerowania larwy schodzą do gleby, gdzie zimują. Mogą one zapadać w diapauzę nawet na dwa lata.

Larwa jest „esowata”, początkowo szarozielona, później czarna z czarną głową. Ma trzy pary odnóży tułowiowych i osiem par odnóży odwłokowych. Wyglądem przypomina nieco gąsienicę motyla.

 

Fot. Rapool

Owad dorosły – błonkówka długości około 6–8 mm z dwiema parami błoniastych skrzydeł o rozpiętości
ok. 14 mm. Głowa czarna, tułów i odwłok – czerwonożółte, zwykle pomarańczowe. Na tułowiu widoczny czarny wzór.

Fot. Rapoll

Do monitorowania obecności larw gnatarza rzepakowca stosuje się obserwacje bezpośrednie (wzrokowe) roślin lub czerpakowanie. Obserwacje wzrokowe należy prowadzić w różnych punktach pola oraz w pasie brzeżnym. W każdym punkcie powinno się policzyć larwy na 25 losowo wybranych roślinach. W trakcie obserwacji szczególną uwagę trzeba zwrócić na dolną stronę blaszki liściowej, gdzie żerują młodsze stadia larwalne gnatarza rzepakowca.

Czym zwalczać gnatarza rzepakowca?

 

X