AktualnościOdmianyPolecaneRynek i Prawo

Informacje z rynku rzepaku – Raps Radar

Wirtualna wycieczka po polach 360° 

Nowe wirtualne narzędzie utworzone  przez firmę RAPOOL –  to „RAPOOL Rapsfenster”. Jest to platforma, która informuje o konkretnych tematach, takich jak: zaprawianie nasion, tolerancja na suszę czy efektywność wykorzystania azotu. Daje również możliwość obserwacji najlepszych mieszańców RAPOOL w perspektywie 360°. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na postęp hodowlany, który w ciągu ostatnich 45 lat doprowadził do wzrostu plonów o 0,42 dt/ha oraz przyczynił się do poprawy efektywności wykorzystania azotu. Przykładowo, odmiana (Diamant) zarejestrowana w 1970 r.  potrzebowała 5,6 kg N na 1 dt plonu, natomiast dzisiejsze odmiany wymagają tylko 3,1 kg N na 1 dt. Najnowsze topowe odmiany z hodowli  RAPOOL wykazują jeszcze wyższą efektywność N przy niskiej intensywności uprawy.
Źródło: Rapsfenster https://rapool-rapsfenster.de/ Stickstoff-Effizienz https://www.rapool.de/index.cfm/nav/178/article/4839.html, 22.07.2020

Nowy rekord plonu na Słowacji

W Europie południowo-wschodniej rozpoczęły się już zbiory rzepaku. Na Słowacji, w Sokolcach (lokalizacja objęta oficjalnymi badaniami SPZO) rzepak ozimy osiągnął nieoczekiwany, ale pożądany plon – średnio ponad 6 t/ha. Wynik ten ponad dwukrotnie przewyższa szacowany poziom plonów na Słowacji. Wskazuje to na wysoki potencjał plonowania nowych mieszańcowych odmian rzepaku, które charakteryzują się wysoką tolerancją na stresy abiotyczne i wysoką stabilnością plonowania.
Źródło: RAPOOL Slovakia

Zakaz stosowania insektycydów w UE ograniczy ukraińską produkcję

Eksport ukraińskiego rzepaku w sezonie 2019/20 osiągnął nowy rekord. Dzięki wysokiej produkcji, w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 18% do 2,89 mln t, z czego 2,74 mln t wyeksportowano do Unii Europejskiej. W sezonie 2020/21 w związku ze zmianą prawodawstwa UE, które weszło w życie w lutym 2020 roku, Ukraina może ograniczyć eksport. Zakaz stosowania w UE insektycydów zawierających dwie substancje czynne (chloropiryfos i chloropiryfos metylowy) zezwala na przywóz rzepaku z maksymalnymi pozostałościami 0,01 mg/kg. Biorąc pod uwagę trudne warunki klimatyczne w ostatnich miesiącach, oczekuje się, że ukraińska produkcja spadnie do 3 mln ton, co zmniejszy możliwy eksport do około 2,5-2,6 mln ton. Konsekwencją będzie dalsze pogorszenie sytuacji podażowej w UE, która w 90% jest importerem ukraińskiego rzepaku. Problemem Ukrainy jest także niewystarczająca dostępność analiz laboratoryjnych wykrywających pozostałości pestycydów, w wyniku tego  1-1,5 mln ton rzepaku może nie być importowane do UE. Alternatywą jest  przetworzenie na Ukrainie i eksport do Chin, co ponownie dramatycznie pogarsza sytuację podaży rzepaku w UE.
Źródło: https://www.agriculture.com/markets/newswire/ukraine-201920-rapeseed-exports-hit-new-high
https://www.unian.info/economics/ukraine-may-cut-rapeseed-exports-in-2020-over-change-in-eu-legislation-11041628.html

Niższa produkcja rzepaku w UE zwiększy potrzeby importu tego surowca

Firma Strategie Grains uaktualniła prognozę produkcji rzepaku w UE, która zapowiada zbiory do 16,5 mln ton (w tym Wielka Brytania). Tegoroczna produkcja jest jeszcze niższa niż w roku ubiegłym. Na ogromnym obszarze Europy Zachodniej i Południowo-Wschodniej czerwcowe opady deszczu wystąpiły zbyt późno. Tylko w Europie Północnej plantacje są w dobrym stanie, ponieważ tam deszcz spadł w momencie, kiedy rzepak mógł go wykorzystać. W związku z tym, oczekiwany wolumen importu w 2020/21 wzrośnie do 6,2 mln ton (będzie to nowy rekord). Głównym dostawcą surowca w minionym sezonie była Ukraina – 2,9 mln ton (+ 32% w porównaniu z rokiem poprzednim), import z Kanady wzrósł czterokrotnie do 1,8 mln ton. Z drugiej strony Australia wyeksportowała do Europy znacznie mniej rzepaku (-30%) ze względu na niewielką produkcję w ubiegłym roku.
Źródło: https://www.agriculture.com/markets/newswire/strategie-grains-cuts-eu-rapeseed-crop-forecast-again
https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/pflanze/rapsimporte-der-eu-28-auf-rekordhoehe_article1594219903.html

Rosnące zapotrzebowanie  na olej rzepakowy

W Szwajcarii rośnie popyt na olej rzepakowy. Przetwórcy żywności coraz częściej rezygnują z oleju palmowego na rzecz oleju rzepakowego.  Szwajcarskie Stowarzyszenie Producentów Zbóż (SGPV)  pod zbiory w 2021 roku przydzieliło pożądane ilości wszystkim producentom rzepaku, a nawet szuka dodatkowych, aby osiągnąć wymaganą ilość 106 000 ton rzepaku. Wielkość przydziału dla słoneczników została ponownie nieznacznie zwiększona do 13 000 ton w porównaniu z rokiem ubiegłym. W przypadku produkcji soi umowy z przetwórcami pozwalają na sprzedaż stabilnej ilości 6150 ton w sektorze żywienia zwierząt gospodarskich.
Źródło: https://www.schweizerbauer.ch/markt–preise/marktmeldungen/raps-und-soja-produzenten-gesucht-58034.html

Nowe odmiany rzepaku lepiej tolerujące suszę niż pszenica ozima

Na południu Ukrainy w regionie Morza Czarnego uprawy rzepaku dotknęła panująca tam susza. Tegoroczne opady deszczu (od początku stycznia 2020 r.) wyniosły zaledwie 90 mm. Ze względu na tak trudne warunki panujące w tym regionie, prawie wszystkie uprawy  pszenicy wyschły i nie warto było zbierać. Najlepsze odmiany rzepaku dzięki temu, że mają głęboki system korzeniowy dały plony  na poziomie 2 t/ha. Najlepsze wyniki w ekstremalnych warunkach uprawy wykazała nowa genetyka Rapool – odmiany Dynamic, Dominator, Ludger i Smaragd, które charakteryzują się odpornością na wirusa rzepy (TuYV).
Źródło: Deutsche Saatveredelung AG , 22.07.2020

Artur Kozera, Rapool Polska

X