AktualnościOdmianyPolecane

Jaki materiał siewny rzepaku?

Kwalifikowany materiał siewny, Fot.AdobeStock

Zakupiony materiał siewny powinien gwarantować odpowiednią jakość siewną. Produkcja bardzo dobrej jakości kwalifikowanego materiału siewnego jest procesem pracochłonnym i kosztownym. Wymaga szczegółowych prac specjalistycznych i trwa dłużej niż sezon wegetacyjny.

Nasiona kwalifikowane muszą spełniać następujące wymagania:

– zdolność kiełkowania – min. 85%,
– czystość – min. 98%,
– zawartość nasion obcych gatunków – maks. 0,3% wagowego.

Kwalifikowany materiał siewny nie może zawierać więcej niż 1% kwasu erukowego oraz nie więcej niż 15 μM/g glukozynolanów.

Oferowany do sprzedaży materiał siewny sprzedawany jest w postaci tzw. jednostek siewnych, obliczonych na podstawie standardowej normy wysiewu odmian mieszańcowych, która wynosi do 50 roślin/1 m2. Taka jednostka powinna zawierać odpowiednią liczbę nasion kiełkujących na określonej powierzchni. Jednostka siewna obejmuje 1,5 miliona żywych nasion odmian mieszańcowych i jest przeznaczona do wysiewu na 3 ha.

Jednym z głównych czynników warunkujących wzrost produkcji oraz odpowiednią jakość pozyskiwanych nasion rzepaku jest odmiana. Wysokie i stabilne plonowanie w różnych warunkach glebowych i klimatycznych, a także w kolejnych sezonach wegetacyjnych, o na ogół odmiennej ilości opadów i innej temperaturze, decyduje o wartości odmiany.

Postęp hodowlany polegający na wytwarzaniu coraz bardziej wyspecjalizowanych odmian powoduje konieczność stosowania kompleksowej i precyzyjnej agrotechniki dopasowanej do potrzeb poszczególnych odmian. Dlatego też producenci rzepaku powinni wiedzieć, że oprócz właściwego wyboru odmiany, dostosowanego do określonych uwarunkowań gospodarstwa, muszą w jak największym stopniu uwzględnić elementy prawidłowej agrotechniki. Jednoczesne wykorzystanie czynników odmianowego i agrotechnicznych pozwala lepiej wykorzystać potencjał plonotwórczy uprawianych odmian.

Aspekt agrotechniczny jest tym istotniejszy, że przy powiększającym się areale uprawy rzepaku ozimego nasilają się problemy związane m.in. z samosiewami, kompensacją niektórych chwastów czy też częstszym występowaniem wielu chorób, na przykład wirusa żółtaczki rzepy.

Przez ostatnich kilkanaście lat zakładano, że wirusy i choroby przez nie wywoływane nie stanowią zagrożenia dla upraw rzepaku. Jednak w ostatnich latach sytuacja drastycznie się zmieniła. Ciepłe i dłuższe okresy jesienne oraz masowe naloty mszyc spowodowały, że na roślinach pojawiały się objawy wskazujące na obecność wirusów.

Firma Rapool w 2016 roku prowadziła monitoring występowania wirusa żółtaczki rzepy. Wyniki badań pokazują, że wirus jest na terenie całej Polski. Dlatego też bardzo dużym wyzwaniem dla hodowców jest poszukiwanie odporności odmian, w tym odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Prace hodowców Rapool skoncentrowane na mieszańcach z odpornością na TuYV zaowocowały wyhodowaniem i rejestracją nowych odmian, między innymi – PRINCE F1 w 2018 roku i DUKE F1 w 2019 roku i  w roku 2020 TEMPTATION F1.

TEMPTATION F1 to najnowsza propozycja odmiany z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Zdobyła zaufanie plantatorów w różnych krajach Europy. Odmiana plastyczna, może być uprawiana na stanowiskach od słabszych do dobrych. Doskonale radzi sobie w różnych warunkach atmosferycznych występujących w czasie wegetacji. Wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. Jest dobrym rozwiązaniem w przypadku opóźnienia siewów. Pomimo szybkiego początkowego wzrostu nie ma tendencji do wzrostu wydłużeniowego. Dzięki odporności na wirusa dobrze przygotowuje się do przezimowania poprzez optymalne zbudowanie rozety liściowej. Charakteryzują ją rośliny zdrowe, odporne na wyleganie, o bardzo wysokiej stabilności plonowania niezależnie od poziomu porażenia wirusem. Dodatkową cechą podnoszącą jakość technologiczną jest wysoka zawartość oleju w nasionach. TEMPTATION F1 to odmiana, która średniowcześnie kwitnie i dojrzewa. Bardzo ważną cechą tej odmiany jest szybkie wypełnianie łuszczyn, równomierne dojrzewanie i szybkie oddawanie wody, co ułatwia zbiory i zmniejsza ryzyko strat. W prowadzonych badaniach rejestrowych wykazano, że odmiana TEMPTATION F1 sprawdza się w różnych regionach Polski dając stabilne, wysokie plony. Doskonale radzi sobie w sytuacji, kiedy występują stresy biotyczne (choroby, szkodniki) i abiotyczne (susza, niska temperatura itp.). Jest odmianą, która od samego początku buduje biomasę i „programuje” przyszły plon. W przypadku rzepaku należy pamiętać, że już w okresie jesiennym tworzą się zawiązki rozgałęzień bocznych, a ich liczba zależy od liczby liści w rozecie. Odmiana TEMPTATION F1 posiada gen odporności na TuYV, w związku z tym nie traci energii na zwalczanie wirusa, ale od samego początku ukierunkowana jest na tworzenie podstawy plonu. W prowadzonych oficjalnych badaniach w Czechach wykazano, że odmiana TEMPTATION F1 doskonale radzi sobie w różnych warunkach uprawy – zarówno przy intensywnym, jak i niskim poziomie technologii uprawy. Badania prowadzone były w różnych regionach uprawy rzepaku, co potwierdza wysoką plastyczność odmiany względem stanowiska i panujących tam warunków wzrostu. Powoduje to, że jest idealnym rozwiązaniem dla bardzo szerokiego grona plantatorów rzepaku. Ponadto TEMPTATION F1 to niekwestionowany lider na listach rekomendacyjnych u naszych południowych sąsiadów.

X