AktualnościOchronaPolecaneRynek i Prawo

Kolejna substancja czynna wycofana

AdobeStock

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) kolejną wycofaną substancją czynną jest alfa-cypermetryna należąca do grupy pyretroidów (IRAC 3A).

Jest to substancja czynna wykorzystywana do zwalczania szkodników o aparacie gębowym gryzącym oraz kłująco-ssącym. Zwalcza głównie chowacze, mszyce, oprzędziki, pryszczarka kapustnika, skrzypionki, słodyszka rzepakowego oraz wciornastki. Na szkodniki  działa kontaktowo i żołądkowo, a na roślinie wykazuje działanie systemiczne. Jest to substancja stosowana w m.in. w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i grochu jadalnym oraz w warzywach i leśnictwie.

Rozporządzenie Komisji

Nr 2021/795 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej alfa-cypermetryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011  (Dz. Urz. UE L 174 z 18.05.2021, str. 2-3) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 7 grudnia 2021 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Do kiedy można stosować alfa-cypermetrynę

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną alfa-cypermetryna do dnia 7 grudnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 7 grudnia 2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 7 czerwca 2022 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 7 grudnia 2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 7 grudnia 2022 r.
Lista środków zawierających alfa-cypermetrynę:

A-Cyper 100 EC
Alciper 100 EC
AlfaCyper 100 EC
Alfacypermetryna10 EC
Alfa-Pest 100 EC
Alfastop 100 EC
Asteria 100 EC
Cyper-Fas 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac Active 050 ME
Fasthrin 10 EC
Fiesta 100 EC
Proalfacypermetrin
Rufous 100 EC

X