AktualnościWydarzenia

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie

W ramach Krajowych Dni Pola Minikowo 2021, które odbędą się 19-20 czerwca w Minikowie organizujemy imprezę towarzyszącą Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie.

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, to organizowana od 25 lat w Grubnie koło Chełmna impreza polowa z kolekcją odmian roślin uprawnych. W tym roku odbędą się 12-13 czerwca w Grubnie koło Chełmna.

Współorganizatorami Kujawsko-Pomorskich Dni Pola są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Agro-Sieć Chełmno Sp. z o.o., Agro-Sieć Maszyny  Sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

Zapraszamy do odwiedzenia kolekcji odmian zlokalizowanej na polu w Grubnie. Poletka można również oglądać w terminie późniejszym oraz na naszej stronie www.kpodr.pl. Dni Pola w Grubnie, to także sprzęt rolniczy, stoiska handlowe i gastronomia.

Współpracując z ośrodkami hodowli roślin, firmami nasiennymi i chemicznymi, prezentujemy nowości odmianowe w zbożach, kukurydzy, bobowatych, ziemniakach i roślinach poplonowych (277 poletek). Odmiany roślin prezentowane są w blokach poletek jednorodnych pod względem gatunkowym oraz technologii uprawy. Kolekcja odmian obrazuje rzeczywistą reakcję roślin na agrotechnikę i warunki meteorologiczne tego roku.

Efekty  postępu biologicznego prezentowane w Grubnie wpisują się w Europejski  Zielony Ład w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności biologicznej, przede wszystkim poprzez prezentację nowych odmian o zwiększonej odporności na negatywne oddziaływanie organizmów niepożądanych w uprawach.

Na kolekcji promowane są również takie działania jak siew międzyplonów, siew roślin strączkowych bez udziału środków ochrony roślin. W tym sezonie prezentowana będzie także jedyna w Polsce odmiana ziemniaka jadalnego o całkowitej odporności na zarazę ziemniaka. Ta prezentacja wpisuje się
w Europejski Zielony Ład tym, że odmiana ta jest promowana do uprawy w gospodarstwach ekologicznych.

https://www.kpodr.pl/
https://www.facebook.com/kpodr
https://www.youtube.com/channel/UCC9bUzFo5haRN2ni9jaLz5g
https://www.kpodr.pl/kujawsko-pomorskie-dni-pola-w-grubnie/
https://www.kpodr.pl/xx-kujawsko-pomorskie-dni-pola-relacja/
https://dnipola.kpodr.pl/
https://www.instagram.com/kpodr_w_minikowie/

 

 

X