Wydarzenia

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola to wydarzenie inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej.

Są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej.

Minikowo, 1-2 lipca 2023 r. (sobota i niedziela)
w godz. 10.00-17.00W 2020 i 2021 roku organizowane jako Krajowe Dni Pola Minikowo

Na 8 ha polowej, powierzchni demonstracyjnej rolnicy mogą w jednym miejscu „na żywo” zobaczyć i dokonać

porównania pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, będącego wynikiem  wieloletniej  pracy hodowlanej firm nasiennych.

DNI POLA to unikalne w skali kraju wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja
– potencjału 500 odmian roślin uprawnych,
– technologii uprawy,
– wspomagania decyzji,
– sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.
DNI POLA to demonstracje branżowe prezentujących:
– systemy ochrony i nawożenia różnych gatunków roślin,
– systemy wspomagania decyzji,
– rolnictwo precyzyjne,
– efekty uprawy pasowej w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej,
– systemy nawadniania,
– rośliny zielarskie,
– rośliny energetyczne,
– OGRÓD CHORÓB ROŚLIN.
DNI POLA to również:
– Innowacje w rolnictwie.
– Konferencje tematyczne.
Współorganizator:
• Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich
Partnerzy organizacyjni:
• Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU),
• Polska Izba Nasienna w Poznaniu,
• związki i organizacje branżowe.

Patronat honorowy:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Więcej informacji na stronie: www.dnipola.kpodr.pl

X