AktualnościOchronaPolecane

Liczne szkodniki na rzepaku – komunikat IOR

Fot. Rapool

W Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze odnotowano liczne występowanie szkodników na rzepaku. Wiele z nich przekroczyło próg ekonomicznej szkodliwości.

Szczególnie groźne dla roślin rzepaku we wrześniu oraz październiku jest trzecie pokolenie śmietki kapuścianej. Liczne osobniki tego agrofaga odłowiono w żółtych naczyniach. Próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony ( próg: 1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni).

Fot. Rapool

Próg ekonomicznej szkodliwości został również przekroczony w przypadku mszycy brzoskwiniowej (próg: pierwsze zauważone jesienią osobniki) oraz mszycy kapuścianej (próg: na brzegu pola 2 kolonie mszyc na 1m2; mszyce wektory – pierwsze zauważone jesienią szkodniki).

Fot. Rapool

W tym okresie warto również zwrócić uwagę na chrząszcze pchełki rzepakowej (odłowiono bardzo dużą  liczbę chrząszczy w żółtych naczyniach; próg: 3 chrząszcze na 1mb. rzędu roślin), tantnisia (zaobserwowano liczne gąsienice na roślinach rzepaku; próg – 1 gąsienica/1 roślinę) oraz gnatarza rzepakowca (próg: wschody – 1 larwa na roślinę).

Fot. Rapool
X