AktualnościOchronaPolecane

Nie można już stosować substancji czynnej chlorotalonil

Working spraying machine in yellow canola land. Spring landscape. Chemical fertilizers, toxic pesticides, insecticides. Ecology

20 maja 2020 roku był ostatnim dniem stosowania substancji czynnej chlorotalonil. Substancja ta należała do grupy ftalanów i wchodziła w skład wielu fungicydów,  które można było stosować w uprawach rolniczych. W rzepaku ozimym do zwalczania szarej pleśni, czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej oraz suchej zgnilizny kapustnych stosowany był  mi.in  środek Eminent Star 312 SE.

Lista środków zawierających chlorotalonil, których nie można już stosować w uprawach rolniczych:
– Chron 500 SC (chlorotalonil)
– Cignal Plus 500 SC (chlorotalonil + tebukonazol)
– Crotalo (chlorotalonil + cyprokonazol)
– Diskobol 480 SC (chlorotalonil + azoksystrobina)
– Divexo (chlorotalonil + fluksapyroksad)
– Doolin 500 SC (chlorotalonil)
– Dove 500 SC (chlorotalonil)
– Eminent Star 312 SE (chlorotalonil + tetrakonazol)
– Fezan Plus 226 SC (chlorotalonil + tebukonazol)
– Guliver 500 SC (chlorotalonil)
– Guliver Max 720 SC (chlorotalonil)
– Gwarant 500 SC (chlorotalonil)
– Mixanil 425 SC (chlorotalonil + cymoksanil)
– Olympus 480 SC (chlorotalonil + azoksystrobina)
– Perseo (chlorotalonil + azoksystrobina)
– Polonil 500 SC (chlorotalonil)
– Proceed (chlorotalonil + cyprokonazol)
– Rialto 500 SC (chlorotalonil)
– Rotazol (chlorotalonil + cyprokonazol)
– Sinconil 500 SC (chlorotalonil)
– Talonil 500 SC (chlorotalonil)
– Tonga 500 SC (chlorotalonil + tebukonazol)
– Travis 350 SC (chlorotalonil + pentiopyrad)
– Treoris 350 SC (chlorotalonil + pentiopyrad)
– Zakeo Opti (chlorotalonil + azoksystrobina)

Poniżej podajemy komunikat MRiRW o nowych terminach na sprzedaż i stosowanie środków zawierających chlorotalonil
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/677 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej chlorotalonil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 114 z dnia 30 kwietnia 2019 r, str. 15) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 20 listopada 2019 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną chlorotalonil do dnia 20 maja 2020 r.

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:
– środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 20 listopada 2019 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 20 kwietnia 2020 r.;
– środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 20 listopada 2019 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 20 maja 2020 r.

X