AktualnościOchronaPolecane

Ochrona rzepaku ozimego wiosną 2021 roku

Fot. BASF

Przed nami wiosna i kluczowe pytanie dotyczące sposobu wiosennej ochrony plantacji rzepaku ozimego i właściwego doboru produktu i dawki. Podstawą do planowania jest właściwa ocena stanu przezimowania roślin.

W tym celu należy określić liczbę żywych roślin na metrze kwadratowym oraz ich wigor. Plantacje, które bardzo dobrze i dobrze przezimowały, należy bezwzględnie zostawić i standardowo podejść do ochrony oraz nawożenia. Ważna jest kontrola wzrostu i pokroju roślin. Trzeba zwrócić uwagę na dalszą stymulację rozwoju systemu korzeniowego i większej liczby odgałęzień bocznych. Ponadto istotne jest przełamanie dominacji pędu głównego oraz kontrola wylegania roślin.

Ochrona rzepaku ozimego przed chorobami wiosną

Bardzo ważna jest także wiosenna ochrona rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi: suchą zgnilizną kapustnych, szarą pleśnią, czernią krzyżowych. W przypadku plantacji o zredukowanej obsadzie przez uszkodzenia tj. 15–20 roślin/m2 do tematu należy podejść nieco odmiennie. Na takich plantacjach, wskutek uszkodzeń mrozowych w obrębie rozety liściowej i systemu korzeniowego – rośliny mogą charakteryzować się obniżonym tempem rozwoju początkowego. Niezmiernie ważna jest stymulacja roślin w kierunku regeneracji systemu korzeniowego i rozwoju odgałęzień bocznych. Ponadto ze względu na uszkodzenia roślin trzeba pamiętać o wiosennej ochronie rzepaku ozimego przed szarą pleśnią. Warto rozważyć podział dawki fungicydu i zastosowaniem 1. zabiegu w momencie, kiedy rośliny osiągną 10–15 cm wysokości. Rekomendujemy Caryx w dawce 0,7 l/ha. Następnie w 2. zabiegu zastosować Caryx 0,5 l/ha w celu dalszej redukcji dominacji pędu głównego i rozwoju odgałęzień bocznych.

Jakie aspekty w ochronie rzepaku wiosną?

Ochronę rzepaku ozimego przed chorobami zapoczątkowana jesienią należy kontynuować wiosną. W tym okresie także pozostałe choroby grzybowe atakujące rzepak mogą nabierać większego znaczenia. Nadal istotna jest sucha zgnilizna kapustnych. Obok czerni krzyżowych również szara pleśń stanowi zagrożenie. Doskonale rozwija się na przedwiośniu i wiosną w przypadku mechanicznych uszkodzeń roślin (także uszkodzeń mrozowych) i w warunkach chłodnej, wilgotnej pogody.

Dbałość o zdrowotność roślin od wiosennego wznowienia wegetacji aż do fazy kwitnienia należy przypisywać  1. zabiegowi fungicydowemu, w którym powszechnie są stosowane fungicydy z funkcją regulatora wzrostu. Wykraczanie ponad standardową ochronę fungicydową wyróżnia Caryx. Odgrywa istotną rolę w rozwoju roślin, szczególnie poprzez:

  • zniwelowanie dominacji wierzchołkowej pędu głównego i stymulację rozwoju pędów bocznych, w celu osiągnięcia najlepszej struktury i pokroju łanu oraz ograniczenie wylegania;
  • wpływ na równomierny przebieg kwitnienia – dobry dostęp światła słonecznego do niższych partii roślin,
  • wspieranie dalszego rozwoju systemu korzeniowego, co nabiera szczególnego znaczenia w dobie okresowych niedoborów opadów.
Formulacja ma znaczenie

Caryx stanowi kompletne i skuteczne rozwiązanie we wczesnowiosennej ochronie fungicydowej rzepaku. To produkt stworzony specjalnie dla rzepaku i wyróżniający się unikalną formulacją. Jest dobrze sformułowany i zawiera nośniki najwyższej jakości. Pozwala na wysoce efektywne wykorzystanie nawet zredukowanych ilości substancji czynnych z zachowaniem wysokiej skuteczności. Dopasowana formulacja do dedykowanej rośliny uprawnej to podstawa w efektywnym wnikaniu substancji czynnych z cieczy roboczej w głąb rośliny. Jest to zapoczątkowane wręcz wzorcowym pokryciem roślin przez ciecz roboczą zawierającą Caryx 240 SL. Przekłada się to na wyższy poziom pobrania substancji w porównaniu do standardowych triazoli.

Wyjątkowa formulacja

Ciecz robocza natychmiast po zastosowaniu wręcz rozlewa się na liściu. Pokrywa go w całości, docierając do pozornie trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu Caryx jest wchłaniany nie tylko w wyższym stopniu, ale nawet 5 razy szybciej w porównaniu do triazoli stosowanych solo i mieszanin zbiornikowych mających na celu odwzorowanie Caryxu. Wyjątkowa formulacja sprawia, że skopiowanie Caryxu nie jest możliwe. Nie da się stworzyć porównywalnego rozwiązania w oparciu o mieszaninę zbiornikową produktów dostępnych na rynku. Caryx ma wysoką odporność na zmywanie przez deszcz. Ponadto działa już od 5° C, co przy wczesnowiosennym stosowaniu jest szczególnie istotne.

Ochrona rzepaku ozimego wiosną w doświadczeniu

Szybkie pobieranie substancji czynnych, dzięki unikalnej formulacji, skutkuje dalej sprawną dystrybucją w roślinie. Finalnie substancje czynne są pobieranie szybciej i w większym stopniu. Przekłada się to na wysoką skuteczność zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, nawet wtedy, kiedy presja jest bardzo wysoka. W jednym z wielu doświadczeń ścisłych, na obiekcie kontrolnym odnotowano porażenie bliskie 60%. Nawet w tak trudnych warunkach Caryx nie zawodzi. Skutecznie chroni rośliny rzepaku przed infekcją, przewyższając zdecydowanie poziom ochrony porównawczego tebukonazolu. Takie działanie przekłada się wyraźnie na poziom plonowania, a dalej wyższy zysk z uprawy rzepaku.

Czy inwestowanie w lepsze produkty w dobie niedoborów wilgoci ma sens?

Coraz częściej mamy do czynienia z niedoborem opadów wiosną, które niejednokrotnie obniżają presję chorób. Takie warunki odnotowaliśmy w innym doświadczeniu ścisłym. Było realizowane w celach porównawczych Caryxu do innych rozwiązań. Rezultaty doświadczenia wskazywały na niezachwianą opłacalność zastosowania Caryxu nawet przy braku zagrożenia ze strony suchej zgnilizny kapustnych. Pozytywne działanie regulujące wzrost i rozwój roślin rzepaku wywarło korzystny wpływ na plon. Przekłada się to na zwrot poniesionych kosztów z nawiązką.

Autor: dr inż. Szymon Łączny, R&D BASF Polska

X