AktualnościOchronaPolecane

Od dzisiaj nie można stosować środków zawierających beta-cyflutrynę

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 2020/892 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej beta-cyflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 206 z 30.06.2020, str. 5) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 20 stycznia 2021 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną beta-cyflutrynę do dnia 20 lipca 2021 r.

Beta-cyflutryna to substancja czynna należąca do grupy chemicznej pyretroidy. Stosowana była jako insektycyd w uprawach rolniczych, takich jak: rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy, ziemniak, bobiku, grochu, peluszce i lnie oraz w roślinach warzywnych. Miała zastosowanie w zwalczaniu m.in. chowaczy, mszyc, pchełek, pryszczarka kapustnika, skrzypionek, stonki, wciornastków, zmienników.

Środki zawierające beta-cyflutrynę, które zostały wykreślone z rejestru to:

– Alfazot 025 EC

– Bulldock 025 EC

– Pitbul 025 EC

– Tekapo 025 EC

X