AktualnościOchronaPolecaneWydarzenia

Podsumowanie Konferencji Ochrony Roślin – 64. Sesja Naukowej IOR – PIB

W dniach 7–8 lutego 2024 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin – 64. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia było „Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”. Dla tych, którzy nie mogli przybyć osobiście, dostępna była transmisja online konferencji. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II – wsparcie konferencji naukowych”.

Patronatem honorowym 64. Sesję Naukową IOR – PIB objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Minister Nauki Dariusz Wieczorek, Wojewoda Wielkopolski Agata Sobczyk, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, Wielkopolska Izba Rolnicza, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły TVP 3 Poznań, Radio Poznań oraz siedem czasopism o tematyce rolniczej i portali internetowych. Sponsorem sesji była firma Sumi Agro Poland Sp. z o.o., a Forum Młodych Naukowców sponsorowała firma Syngenta Polska Sp. z o.o.

Konferencja odbywała się w przestrzeniach Centrum Kongresowego IOR – PIB w Poznaniu. Uroczyście otworzył ją Dyrektor Instytutu –  dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, witając przybyłych gości i przybliżając, co będzie się działo w jej trakcie. Następnie zgromadzeni uczestnicy sesji mieli okazję wysłuchać wystąpienia przedstawicielki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Niny Dobrzyńskiej – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin. Swój referat wygłosił również Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W tej części konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali też Tomasz Kałuski jako przedstawiciel EFSA, Sylwia Łaba – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Jerzy Próchnicki reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Podczas sesji swoje rozstrzygnięcie miał konkurs „Rolnictwo zrównoważone” zorganizowany przez Instytut Ochrony Roślin – PIB, który skierowany był do uczniów średnich szkół rolniczych. Nadesłali oni zaprojektowane przez siebie logo wraz z uzasadnieniem. Spośród nich, komisja konkursowa wybrała te prace, które wyróżniały się walorami artystycznymi oraz funkcjonalnością. Zwycięzcom konkursu nagrody wręczyli: Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW oraz Roman Kierzek – Dyrektor IOR – PIB. Galeria 20 prac graficznych, które zdobyły najwięcej punktów, cieszyła oko uczestników konferencji, którzy w czasie jej trwania mogli głosować na wybrane przez siebie logo. Dodatkowa nagroda „Głosu Publiczności” została ogłoszona podczas podsumowania sesji.

Podczas Konferencji Ochrony Roślin wygłoszono 54 referaty. Wszystkie wystąpienia odbywały się w ramach tematycznych paneli. Pośród nich znalazły się: Integrowana produkcja i ochrona roślin, Pozostałości środków ochrony roślin, Metody biologiczne i rolnictwo ekologiczne, panel „Nauka – doradztwo – praktyka”, Panel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa „Innowacyjny nadzór katalizatorem zrównoważonego rozwoju rolnictwa”, Zadania realizowane w IOR – PIB we współpracy z MRiRW „Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem środków ochrony roślin”, Integrowana ochrona roślin.

Po raz kolejny w czasie Konferencji odbyło się Forum Młodych Naukowców, podczas którego młodzi pracownicy naukowi prezentowali wyniki swoich badań. Autorzy najlepszych wystąpień otrzymali nagrody ufundowane przez sponsora – firmę Syngenta Polska. I miejsce zajęła mgr inż. Zuzanna Munczkowska z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, II miejsce zajęła dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak z Instytutu Ochrony Roślin – PIB, a nagrodę za III miejsce przyznano mgr inż. Wiolecie Piencek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas obydwu dni konferencji na odwiedzających czekały postery poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z tematyką poruszaną podczas sesji i nie tylko. Łącznie zaprezentowanych zostało 108 plakatów, które zgrupowano w ramach kilku bloków tematycznych.

W tegorocznej konferencji wzięło udział 369 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele najważniejszych w kraju instytucji działających na rzecz rolnictwa i ochrony roślin – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa oraz inspektoratów wojewódzkich, ośrodków naukowych, Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, a także firm fitofarmaceutycznych.

Konferencja Ochrony Roślin – 64. Sesja Naukowa IOR – PIB obfitowała w ciekawe wystąpienia i angażujące rozmowy, które potwierdzają potrzebę dyskusji o ochronie roślin w kontekście współczesnego rolnictwa i wyzwań, przed którymi ono staje. Uczestnictwo w konferencji zarówno naukowców, jak i praktyków pozwoliło na wymianę doświadczeń i spojrzenie na wybrane zagadnienia z różnych perspektyw oraz umożliwiło dogłębną analizę bieżącego stanu polskiego rolnictwa ułatwiającą planowanie działań służących jego rozwojowi w przyszłości.

Źródło: ior.poznan.pl

X