AktualnościPolecane

Podsumowanie Konferencji Ochrony Roślin

W dniach 15–16 lutego 2023 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin – 63. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Tematem przewodnim tegorocznej Sesji były „Wyzwania i szanse w produkcji i ochronie roślin”.

Patronat honorowy nad 63. Sesją Naukową IOR – PIB objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Akademia Młodych Uczonych PAN, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Dziesięć instytucji reprezentujących media znalazło się w gronie patronów medialnych. Sponsorem wydarzenia była firma Sumi Agro Poland Sp. z o.o. „Forum Młodych Naukowców” sponsorowała firma Syngenta Polska Sp. z o.o.

W pierwszym dniu Konferencji, w Centrum Kongresowym IOR – PIB, nastąpiło uroczyste otwarcie 63. Sesji Naukowej IOR – PIB przez Dyrektora dr. hab. Romana Kierzka, prof. IOR – PIB. Następnie miało miejsce wystąpienie Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Anny Gembickiej. Ponadto, swoje referaty przedstawili: Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor GIORiN, Tomasz Kałuski – przedstawiciel EFSA oraz Marcin Mucha – Dyrektor PSOR.

Ogłoszono także wyniki konkursu dla uczniów szkół rolniczych pt. „Rolnictwo ekologiczne – twoje pole do popisu” zorganizowanego przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. Konkurs objęty był honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a zwycięzcom nagrody wręczyli Anna Gembicka, Sekretarz Stanu MRiRW oraz Roman Kierzek, Dyrektor IOR – PIB. W trakcie trwania Konferencji wszyscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć galerię 21 najlepszych konkursowych plakatów. Aby dodatkowo docenić  twórczą i kreatywną pracę autorów, postanowiono wyróżnić „Głosem publiczności” plakat, który najbardziej spodobał się uczestnikom Sesji. Wyniki tego głosowania ogłoszono podczas podsumowania Konferencji.

Już po uroczystym otwarciu Konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia interesujących posterów zaprezentowanych w kilku blokach tematycznych.

Kolejne referaty wygłaszane były w ramach poszczególnych paneli. Jednym z nich był panel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcony zagadnieniom związanym z rejestracją środków ochrony roślin, ze zrównoważonym stosowaniem środków ochrony roślin,  stosowaniem nawozów w ramach programu azotanowego oraz z ochroną roślin rolniczych przed agrofagami według ekoschematów.

Obrady panelu „Nauka – Doradztwo” poświęcone były profilaktyce i zwalczaniu szkodników w produkcji rolniczej. W panelu „Rolnictwo precyzyjne” przedstawiono kwestie związane z nowoczesnymi technikami w uprawie i ochronie roślin, takimi jak: cyfrowe narzędzia do gospodarowania zasobami wody, systemy precyzyjnego pozycjonowania w pielęgnacji roślin, systemy wizyjne  i sztuczna inteligencja jako kierunek rozwoju opryskiwaczy rolniczych oraz precyzyjna aplikacja insektycydów w ochronie lasu. Kolejny panel sesji referatowej dotyczył zagadnień integrowanej ochrony roślin z zakresu herbologii, w tym m.in. zmian w zbiorowiskach chwastów segetalnych, możliwości w zakresie zwalczania chwastów, odporności chwastów na herbicydy, a także konkurencyjności pomiędzy roślinami uprawnymi a biotypami chwastów.

W pierwszym dniu Konferencji doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi mieli okazję zaprezentować ciekawe wyniki swoich badań podczas Forum Młodych Naukowców. Panel ten wpisał się już na stałe w program Sesji i, jak co roku, cieszył się sporym zainteresowaniem młodej kadry naukowej. Autorzy najlepszych wystąpień otrzymali cenne nagrody ufundowane przez firmę Syngenta.

Obrady drugiego dnia Konferencji zapoczątkowała sesja posterowa. Następnie kontynuowano sesję referatową w ramach poszczególnych paneli. W jednym z nich referowano zadania realizowane w IOR – PIB we współpracy z MRiRW w temacie „Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem środków ochrony roślin”.

W programie drugiego dnia Sesji znalazł się także panel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – „Postęp i edukacja w ochronie roślin”, w trakcie którego swoje wystąpienia prezentowali pracownicy PIORiN, a dotyczyły one cyfryzacji fitosanitarnej obsługi importu i eksportu towarów, kontroli upraw i działań PIORiN w celu ochrony zapylaczy. Kolejne panele sesyjne obejmowały zgrupowane tematycznie zagadnienia z zakresu integrowanej ochrony roślin, a także z rolnictwa ekologicznego.

Podczas sesji referatowej 63. Sesji Naukowej IOR – PIB wygłoszono łącznie 62 referaty, natomiast w sesji posterowej zaprezentowano 99 plakatów. W tegorocznej Konferencji wzięło udział prawie 350 osób, w tym przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z rolnictwem i ochroną roślin: Anna Gembicka –Sekretarz Stanu MRiRW, Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Krzysztof Kielak – Naczelnik w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor GIORiN oraz jego zastępca Tadeusz Łączyński, Marcin Mucha – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. W Sesji uczestniczyli również pracownicy instytutów naukowych, uniwersytetów, wojewódzkich inspektoratów roślin i nasiennictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz firm fitofarmaceutycznych.

W trakcie trwania Sesji wybrane panele transmitowane były na kanale YouTube Instytutu.

Podsumowując tegoroczną Konferencję Ochrony Roślin, Dyrektor Instytutu dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym naukowym wydarzeniu, za liczne wystąpienia i ciekawe dyskusje.

63. Sesja Naukowa IOR – PIB cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno naukowców, jak i praktyków. Pokazała, jak ważna jest tematyka ochrony roślin dla polskiego rolnictwa, które musi stawać się coraz bardziej nowoczesne i bezpieczne dla środowiska. Tematów do omówienia przybywa, nie brakuje problemów do rozwiązania, dlatego z pewnością w lutym 2024 r. odbędzie się kolejna Konferencja Ochrony Roślin, na którą już teraz serdecznie zaprasza wszystkich Dyrektor Instytutu.

Źródło: IOR-PIB

X