Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu akademiarzepaku.pl należącego do AGRI MEDIA.

1. WSTĘP

Wydawcą i właścicielem serwisu, którego dotyczy niniejszy Regulamin jest  AGRI MEDIA, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Jazłowieckiej 9, NIP: 496 006 37 05

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników, warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego Użytkowników korzystających z Serwisu akademiarzepaku.pl

AGRI MEDIA udostępnia serwis bezpłatnie Użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

AGRI MEDIA zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w Serwisie.

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

  • Serwis: portal internetowy oraz subdomeny akademiarzepaku.pl, prowadzone przez AGRI MEDIA
  • Regulamin: oznacza niniejszy regulamin
  • Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z serwisu akademiarzepaku.pl
  • Przeglądarka internetowa – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także do odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń zwanych wtyczkami.
  • Administrator danych osobowych – oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą (samodzielnie) o celach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

3. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis akademiarzepaku.pl jest AGRI MEDIA

Dane osobowe Użytkowników Serwisu wykorzystane są wyłącznie w sposób zgodny z zakresem udzielonego nam przez Użytkownika zezwolenia. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „RODO”

Stosowane przez nas procedury gwarantują maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Powierzone nam dane są przechowywane z zachowaniem środków spełniających wymogi obowiązującego prawa.

AGRI MEDIA nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.

4. TREŚCI

Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawa do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady etykiety lub niezgodnych z tematyką Serwisu akademiarzepaku.pl

Zabronione jest publikowanie na stronach Serwisu wszelkich treści zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

W Serwisie prezentowane są materiały zawierające treści informacyjne oraz reklamowe.

AGRI MEDIA ma prawo zamieszczania na stronach Serwisu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów własnych oraz podmiotów współpracujących.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik Serwisu akademiarzepaku.pl ma prawo do:

  • swobodnego przeglądania Serwisu, w tym przeglądania treści zamieszczonych przez innych Użytkowników, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie możliwe jest po uprzedniej rejestracji,
  • zamieszczania w Serwisie własnych treści za zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  • dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6. KONTAKT

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące  regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania z Serwisu akademiarzepaku.pl prosimy przesyłać na adres e-mail: redakcja@akademiarzepaku.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021 roku.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

AGRI MEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu akademiarzepaku.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przed Sądem Powszechnym właściwym dla siedziby AGRI MEDIA.

Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam.
Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając te programy blokujące reklamy.

X