AktualnościOchronaPolecane

Sucha zgnilizna kapustnych – objawy i szkodliwość

Sucha zgnilizna kapustnych jest powodowana przez dwa gatunki grzybów: Leptosphaeria maculans i L. biglobosa (st. konidialne Phoma lingam). Źródłem infekcji są głównie niezniszczone resztki pożniwne z poprzedniego sezonu, na których tworzą się owocniki. W miejscu zakażenia na liściach powstaje jasna, sucha plama z ciemnymi skupiskami zarodników konidialnych, które rozprzestrzeniają się na kolejne liście i łodygi. Po skiełkowaniu zarodnika grzybnia przerasta tkanki liścia, ogonek liściowy, a następnie szyjkę korzeniową. Źródłem porażenia mogą być również nasiona, samosiewy i chwasty z rodziny kapustowatych.
Nasilenie suchej zgnilizny kapustnych wzrasta w warunkach dużej wilgotności i umiarkowanej temperatury, w przypadku nieprawidłowego zmianowania, na odmianach o mniejszej odporności, przy dużej gęstości siewu.

Szkodliwość

Porażone liście mają utrudnione procesy asymilacji i są źródłem choroby dla innych organów. Zainfekowanie szyjki korzeniowej prowadzi do zakłóceń w przewodzeniu substancji pokarmowych i wody, zwiększa skłonność do wylegania, a także wpływa na znaczące obniżenie wielkości i jakości uzyskanego plonu.

Źródło i rozwój infekcji

Na resztkach pożniwnych tworzą się owocniki stadium doskonałego (pseudotecja) z zarodnikami workowymi (askosporami), które są rozsiewane przez wiatr na duże odległości i infekują liście. Na porażonych tkankach patogen tworzy małe, czarne owocniki – piknidia z zarodnikami konidialnymi (P. lingam) rozprzestrzenianymi na niewielką odległość i powodującymi wtórne infekcje. Grzyb po porażeniu liścia przerasta jego tkanki, następnie ogonek liściowy i wrasta do podstawy pędu. Źródłem porażenia mogą być również nasiona, samosiewy i chwasty z rodziny kapustowatych.

Próg ekonomicznej szkodliwości

  • jesienią – 15 (20)% roślin z pierwszymi objawami choroby.
  • wiosną  – 10 (15)% roślin z pierwszymi objawami.

Metody zwalczania

Ograniczaniu występowania choroby sprzyjają właściwa agrotechnika (prawidłowe zmianowanie, dokładne i głębokie przyoranie resztek pożniwnych), izolacja przestrzenna, prawidłowa gęstość siewu, racjonalne nawożenie, ochrona roślin przed uszkodzeniem oraz zwalczanie szkodników. Istnieje możliwość doboru odmian o podwyższonej odporności oraz zwalczania patogenu za pomocą fungicydów.

X