AktualnościOchronaPolecane

Szkodliwość chwastów

Fot. AdobeStock

Z ekonomicznego punktu widzenia chwasty mają niekorzystny wpływ na rośliny uprawne. Konkurują z nimi o składniki pokarmowe, wodę oraz światło. Poszczególne gatunki chwastów pobierają z gleby mikro- i makroelementy, wpływają na przesuszanie gleby oraz zmniejszają asymilację roślin, które są zacienione chwastami. Niektóre chwasty o łodygach płożących i wznoszących się (przytulia czepna) czy wręcz oplatających (powój polny) kładą się na łanach, owijają rośliny, znacznie utrudniając, a czasami wręcz uniemożliwiając zbiór. Podobne kłopoty sprawia wiele roślin wytwarzających duże ilości zielonej masy. Inny problem stwarzają rośliny o grubych, często zdrewniałych łodygach, z którymi nie mogą sobie poradzić zbyt słabe sekcje tnące różnych maszyn rolniczych przeznaczonych do zbioru.

Chwasty szkodzą także w sposób pośredni. Niektóre rośliny łąk i pastwisk zawierają związki alkaloidowe, które są toksyczne dla zwierząt gospodarskich. Niebezpieczne są również niektóre nasiona chwastów. Obecne w materiale siewnym stanowią źródło dalszego zachwaszczania pól bądź zwiększają koszty produkcji związane z koniecznością doczyszczenia materiału siewnego. Jeżeli znajdują się w nasionach przeznaczonych na paszę dla zwierząt gospodarskich, mogą powodować ich zatrucia, a jeśli przechodzą nieuszkodzone przez przewód pokarmowy, dostają się wraz z obornikiem na pola, stanowiąc źródło powtórnego zachwaszczenia.

Niektóre chwasty należą do żywicieli szkodników żerujących na roślinie uprawnej. W rzepaku są to chwasty z rodziny kapustowatych. Do najbardziej popularnych należą: gorczyca, rzodkiew, stulicha, stulisz, tasznik, tobołki. Są to gatunki żywicielskie kiły kapusty. Nawet jeśli nie stanowią bezpośredniego zagrożenia (konkurencji dla rzepaku), należy je zwalczać we wszystkich innych uprawach na stanowiskach, na których wystąpiła kiła.

Zwalczanie chwastów jest gwarantem uzyskania wysokich plonów. Brak ochrony przed chwastami powoduje straty w plonie nawet do 15%, a w przypadku masowego występowania chwastów do 25%. W Polsce około 50% plantacji rzepaku ozimego jest zachwaszczona w stopniu dużym lub bardzo dużym, na których pokrycie gleby przez chwasty wynosi nawet 50-60%. Na taki stan ogromny wpływ ma bank nasion chwastów w glebie oraz sposób uprawy rzepaku – siew w szerokiej rozstawie rzędów.

Czym zwalczać chwasty w rzepaku?

 

X