AktualnościOchronaPolecane

Szkodniki rzepaku – komunikat IOR 31.05.2021

W Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze zaobserwowano ślady żerowania larw chowaczy łodygowych. W niektórych łodygach znajdowały się również larwy tych agrofagów. Rośliny uszkodzone przez chowacze łodygowe przedwcześnie dojrzewają i często osypują nasiona. Do szkodników łodygowych zaliczamy chowacza brukwiaczka i czterozębnego.

Chowacz brukwiaczek

Pierwsze objawy żerowania chowacza brukwiaczka to niewielkie, początkowo śluzowate, a następnie biało obrzeżone nakłucia na łodydze. Wraz ze wzrostem pędu łodyga często wygina się w kształcie litery S i pojawiają się na niej charakterystyczne pęknięcia (głównie w okresie obfitych opadów lub przymrozków). W łodydze widoczne są ślady żerowania larw.

Chowacz czterozębny

Natomiast larwy chowacza czterozębnego rozwijają się w nerwach głównych liści, ogonkach liściowych i łodygach, wygryzając chodniki niejednokrotnie aż do szyjki korzeniowej. Początkowo objawy żerowania larw nie są widoczne, dopiero z czasem wraz z powiększającymi się uszkodzeniami liście żółkną i zaginają się ku dołowi. Po przekrojeniu pędu widoczne są wygryzione chodniki ciemnej barwy. Przy dużych uszkodzeniach może nastąpić zahamowanie wzrostu, a także wylegania uszkodzonych roślin na wietrze.

Pryszczarek kapustnik

W łuszczynach rzepaku zaobserwowano również larwy pryszczarka kapustnika. W jednej łuszczynie może znajdować się 180 larw, które wysysają soki z nasion oraz wewnętrznych ścian łuszczyn. Żerowanie larw powoduje żółknięcie, deformowanie się i w rezultacie pękanie oraz osypywanie się zwykle wszystkich nasion z łuszczyny. Głównych uszkodzeń w uprawie rzepaku ozimego dokonuje pierwsze pokolenie pryszczarka kapustnika, a najwięcej uszkodzeń występuje w pasie brzegowym plantacji. Uszkodzenia są bramą wejścia dla sprawców chorób. Największym zagrożeniem dla upraw rzepaku jest liczne i jednoczesne wystąpienie chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika.

Gnatarz rzepakowiec

W żółtych naczyniach odłowiono także dwa osobniki gnatarza rzepakowca, świadczy to o początku lotu pierwszego pokolenia błonkówek. Gnatarz rzepakowiec nie jest w tej chwili szkodliwy dla rzepaku ozimego, ale może mieć znaczenie dla rzepaku jarego oraz innych kapustowatych. Liczne występowanie błonkówek może świadczyć o problemach z tym szkodnikiem jesienią na rzepaku ozimy.

 

Środki do zwalczania szkodników łodygowych:

https://akademiarzepaku.pl/wp-content/uploads/2021/03/program_szkodniki.pdf

X