AktualnościOchronaPolecane

Tarcza antykryzysowa – ułatwienia w ochronie roślin

W dniu 31 marca 2020 r., z dniem ogłoszenia, weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa. Kolejnym etapem działania Rządu w zakresie realizacji Tarczy Antykryzysowej jest jej nowelizacja, na którą składa się m.in. ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Projekt tej ustawy ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie. Obecnie projekt nowelizacji Tarczy Antykryzysowej został przekazany do prac w Senacie.

Nowelizacja przewiduje m.in.:
1. W zakresie ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. w tzw. specustawie koronawirusowej dodano art. 15zzzzy., który wprowadził czasowo następujące zmiany:
a) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów:
– dopuszczono czasowe zawieszenie wymagań dotyczących ukończenia szkoleń podstawowych lub uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin,
– czasowo zawieszono obowiązek poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
– w przypadku wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego czasowo zawieszono wymagania dotyczące dołączenia do planów zabiegu stosownego oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji przez osobę wykonującą ten zabieg;
– w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Główny Inspektor przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin nie przeprowadza kontroli w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej;

2. W zakresie ustawy o ochronie przed agrofagami w tzw. specustawie koronawirusowej dodano art.15 zzzzz., który wprowadził czasowo następujące zmiany:
– w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów umożliwiono przeprowadzanie ocen zdrowotności roślin przed wydaniem paszportu roślin przez osoby, które nie zdały wymaganego egzaminu przed wojewódzkim inspektorem. Podmioty profesjonalne, które uzyskają uprawnienia do samodzielnego wydawania paszportów roślin pomimo braku zdania wymaganego egzaminu, będą zobowiązane do uzupełnienia tego obowiązku po odwołaniu powyższych stanów,
– w powyższych okresach spowodowanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 niektóre czynności, wymienione w art. 15zzzzy ust. 6 specustawy koronawirusowej będą mogły być podejmowane przez PIORiN na podstawie wniosków i informacji przekazywanych w formie skanów pocztą elektroniczną;
– przesunięto terminy zgłaszania zamiaru eksportu roślin przez podmioty wpisane do rejestru eksporterów do dnia 30 czerwca br.

Art. 69 projektu ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przesunięto do 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami termin na przekazanie informacji lub jej aktualizacji wojewódzkiemu inspektorowi przez podmioty uprawnione do znakowania opakowań drewnianych oznakowaniem zgodnym z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych nr 15.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam.
Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając te programy blokujące reklamy.

X