AktualnościNawożeniePolecane

Ustawa o nawozach i nawożeniu z podpisem prezydenta

Fot. AdobeStock

Wczoraj (16 czerwca 2020 r.) prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przepisy  Unii Europejskiej  nakładają na poszczególne państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania innych jednostek, wyznaczonych do oceny zgodności produktów nawozowych z przepisami Unii Europejskiej, oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. Ustawa wypełnia ten obowiązek poprzez wskazanie, że organem notyfikującym w Rzeczpospolitej Polskiej będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Ocenę i monitorowanie jednostek oceniających zgodność nawozów z przepisami Unii Europejskiej, zgodnie z przedłożoną ustawą, będzie prowadziło Polskie Centrum Akredytacji.

Kolejną kwestią uregulowaną ustawą jest wprowadzenie zakazu stosowania mocznika w formie granulowanej jako nawozu, z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Jednocześnie dodawany jest przepis przewidujący sankcję za stosowanie mocznika w formie granulowanej niezawierającego jednocześnie inhibitora ureazy albo powłoki biodegradowalnej. Zakaz stosowania mocznika przyczyni się do ograniczenia emisji amoniaku do atmosfery, co jest zgodne z kierunkiem działania Komisji Europejskiej, w tym zwłaszcza z założeniami i celami tzw. Europejskiego Zielonego Ładu (plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE). Umożliwienie jednocześnie dalszego stosowania nawozów zawierających inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną związane jest z tym, że nawozy te działają dłużej w glebie, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia.

Ponadto w ustawie wprowadzane są zmiany przenoszące kompetencje w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin, z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów w zakresie przejęcia kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem nawozów do obrotu przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz związanych z nimi przepisów przejściowych, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., oraz przepisu zakazującego stosowanie mocznika w formie granulowanej wraz z przepisem sankcyjnym, które wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

Źródło: www.prezydent.pl

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam.
Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając te programy blokujące reklamy.

X