AktualnościOchrona

W Twoim gospodarstwie wykryto organizm kwarantannowy – możesz starać się o dotację

AdobeStock

Wykrycie w gospodarstwie niektórych agrofagów kwarantannowych, niesie za sobą możliwość ubiegania się o pomoc finansową z budżetu państwa. Podmiot może ubiegać się o dofinansowanie m.in. z uwagi na pokrycie poniesionych kosztów oraz strat podczas zwalczania tych organizmów szkodliwych w ramach tzw. dotacji przedmiotowych

w zakresie:

–    pokrycia strat wynikających z wystąpienia bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawca choroby – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) lub bakterii Ralstonia solanacearum (sprawca choroby – śluzaka) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka lub na ziemniaki inne niż sadzeniaki lub wirusa wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka,

–    pokrycia kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego, w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.

Zasady udzielania dotacji przedmiotowych szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1170).

W latach 2015-2016 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy wpłynęło 8 wniosków w zakresie udzielenia dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaka, którą można uzyskać z ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż materiał siewny w związku z wystąpieniem organizmu kwarantannowego Clavibacter sepedonicus. Ponadto jeden wniosek dotyczył przyznania odszkodowania za rzeczywistą szkodę poniesioną w związku ze stwierdzeniem Potato spindle tuber viroid (PSTVd) w bulwach sadzeniaka ziemniaka.

W roku 2018 rozpatrzono pierwszy wniosek o udzielenie i wypłacenie dotacji do bulw ziemniaka wyprodukowanych z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny.

Łącznie ww. przypadkach Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydał decyzje przyznające podmiotom pomoc na niemal 2 mln zł.

W bieżącym roku wnioski o przyznanie dotacji złożyły kolejne 4 podmioty na łączną kwotę ponad 89 tyś. zł.  Ww. wnioski dotyczą ziemniaków innych niż materiał siewny.

Przyznawane wsparcie finansowe jest ważnym mechanizmem dla producentów rolnych spełniających przesłanki małych lub średnich przedsiębiorstw.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących uzyskania dotacji przedmiotowych, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z jednostkami Państwowej Inspekcji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę.

Źródło: rokroslin.pl

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam.
Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając te programy blokujące reklamy.

X