AktualnościPolecane

Wapnowanie – regeneracja gleb

Ostatni rok Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Dofinansowanie tylko do 31 października 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi przez NFOŚiGW założeniami dofinansowaniem objęte są tzw. koszty kwalifikowalne poniesione przez producentów rolnych do 31 października 2023 r. (data na fakturze dokumentującej zakup wapna nawozowego nie może być późniejsza niż 31.10.2023 r.).

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane to koszty zakupu wapna nawozowego, z wyłączeniem kosztów transportu i wysiewu:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. nr 183 poz. 1229);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Zasady dofinansowania

Zgodnie z przyjętymi zasadami (ust. 7.3 pkt 4 Programu) dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co zostanie potwierdzone pozytywną opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata (liczone od daty zawarcia umowy).

Źródło: MRiRW

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam.
Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając te programy blokujące reklamy.

X