OchronaPolecane

Zdrowie roślin – dwie nowe ustawy

W dniu 14 marca 2020 r. weszły w życie dwie ważne ustawy regulujące pracę Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wdrażające przepisy unijne w zakresie nowego prawa zdrowia roślin oraz kontroli urzędowych.

  1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. 2020 r., poz. 424)
  2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. 2020 r., poz. 425)

Treść obu ustaw dostępna jest w zakładce Prawo – Ustawy.

Celem ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów prawa Unii Europejskiej – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) – w zakresie rozwiązań ograniczających ryzyko zawleczenia do Polski i Unii Europejskiej i zadomowienia się na terenie kraju i Unii nowych, niewystępujących dotąd agrofagów – wiroidów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy, atakujących rośliny – mogących spowodować istotne straty gospodarcze. Reguluje także kwestie dotyczące urzędowej rejestracji podmiotów profesjonalnych, upoważniania takich podmiotów do wydawania paszportów roślin, a także wydawania paszportów przez WIORiN.  Ustawa określa także zasady kontroli towarów roślinnych w obrocie międzynarodowym z krajami nie należącymi do UE w zakresie certyfikacji fitosanitarnej w  eksporcie oraz kontroli fitosanitarnej w imporcie.

Celem ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest uregulowanie kompetencji, organizacji i zasad działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w tym również wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędowych laboratoriów wykonujących badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa.

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto blokadę reklam!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam.
Prosimy, wesprzyj nas, wyłączając te programy blokujące reklamy.

X