Tag Archives: klęski żywiołowe

AktualnościRynek i Prawo

Pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej...

Czytaj więcej
X